Działalność naukowa także wymaga wsparcia internetowego

Mamy na co dzień do czynienia z edukacją i nauką. Większą część naszej pracy, jako projektantów i informatyków, włożyliśmy w nauczanie i strony z nim związane. Wiemy, jak wesprzeć działania pracowników nauki, jak pokazać efekty ich pracy.

Internet nie zastąpi ani książki, ani jej autora. Internet nie uczyni nauki. Może jednak stać się dobrym narzędziem wspierającym zarówno rozpowszechnianie wyników prac naukowych, jak i ukazującym życie uczelni oraz szkół. Wymaga jednak nakładów pracy, na którą często nie stać ludzi poświęcających się nauce. Możemy wesprzeć w takich sytuacjach - nie tylko tworząc strony, ale i dbając o ich aktualną zawartość na dobrym poziomie.

Świat technologii informatycznych to nie tylko internet, to także szeroki wybór programów pozwalających ciekawie przeprowadzić zajęcia, oszczędzić wysiłku przy przygotowywaniu zagadnień, które musimy zaprezentować innym itp. Potrafimy stworzyć zgodnie ze wskazaniami klienta materiały w dowolnej formie - prezentacji, pokazu slajdów, strony wykorzystującej bazę danych czy portalu e-learningowego. Możemy opracować różnorodne dodatki do planowanych zajęć czy kursów, lub też uczynić sesję naukową barwniejszą i bardziej zapamiętaną. Możemy pomóc.